De fyra ädla sanningarna I: Sanningen om lidandet 

Vördade Khenchen Konchog Gyaltshen Rinpoche

den 3 juni,1999

Stockholm, Sverige

HEM Dharma-föreläsningar

De Fyra Ädla Sanningarna var Buddhas första undervisning som givit i Deer Park nära Benares till sin fem lärungar. De Fyra Ädla Sanningarna är den mest grundlig undervisningen bland alla Buddhas undervisningar. De Fyra Ädla Sanningarna är sanningen om lidande, sanningen om lidandes ursprung, sanningen om lidandes upphörande och sanning om vägen till lidandes upphörande.

Först, sanningen om lidande. Buddha sade, "Denna är lidande som vi bör veta. Så fort när du känner till lidande finns det ingen mer att veta." Sedan sade han, "Eftersom lidande inte uppstår utan en orsak och genom att känna till orsakerna till lidande skulle vi ge upp, rensa och förvandla orsakerna och ursprungen av lidande. Så fort när vi har rensat och förvandlat orsakerna till lidande finns det ingen mer att rensa och förvandla så kommer upphörande av lidande. Genom att känna till det finns upphörande av lidande skulle vi följa stigen, uppnå frukten som leder oss till sådat upphörande. Så fort vi har fört perfekt stigen finns det ingenting att uppnå och inget mer stig att följa." Detta var hur Buddha undervisade.

Ikväll ska vi diskutera om sanningen om lidande. När vi studerar och utövar Buddhas undervisning finns det många diskussioner om lidande, olika typer av lidande. Vissa människor tankar kanske att Buddhism är mycket pessimistisk. Du vill inte höra någonting om lidande. Men detta är mycket viktigt eftersom för att befrias oss från lidande måste vi känner till lidandet. Det är som om när vi är sjuka har vi olika typer av sjukdomar. Vi vill att befrias oss från sjukdomen. För att befrias oss från sjukdomen måste vi lära oss om sjukdomen – vilken typ av sjukdom vi har, vad är orsakerna till sjukdomen och finna åtgärder till sjukdomen. Utan vet om sjukdomen kan vi inte befrias från sjukdomen . På liknade sätt för att befria oss från lidande måste vi först känna till lidandet – vad lidande är, vad är olika typer av lidande. När beträffar några motbjudande vilkor, tänker vi, "Jag tycker inte om detta. Varför händer detta mig?" Så i princip vet vi att detta är lidande. Vad är meningen i lidande? Vi kommer att se i senare diskussion att det faktiskt finns en djupare mening om lidande.

För den första varje levande varelse, inkluderar människa, även en lite insekt, önskar att befrias från lidande oavsett om en kan uttrycka sig eller förklara det eller inte. Sinnets inre natur hos alla är att önska glädje och befria sig från lidande. Detta är allmängiltigt. På grund av detta anstränger vi och arbetar vi hårt. Vi försöka att träna oss på olika skickligheter, teknik för att frambringa mer glädje och blir befriad från lidandet. Detta är uppenbart, oavsett om vi är i en ändligs-, affärs-, politiks-, djurens- eller vilken värld som helst. vi alla gör någonting, åker någonstans för att uppleva någon harmoni, frid, glädje, lyckan, för att befrias oss från motbjudande omständighet och lidande. Kanske vi vet inte vad lidande är. Till följd av detta när vi försöker att befria oss från lidande skapar vi mer lidande. Vissa kanske vet att lidande finns. Anledningen till varför vi behöver att gräva ner olika typer av lidande, olika tillstånd av lidande är därför att det finns en väg att befrias oss från lidande. Om det inte finns en väg att befrias från lidande finns det ingen mening att tala om lidande. Det är bättre att glömma det och bara låt det vara kvar. Men eftersom det finns sanningen om orsakerna och sanningen om dessa upphörande och viktigaste är att finns en väg, en alternativ att befrias oss från lidande och det är därför behöver vi att lära känna, förstå, studera och analysera om lidandet.

Lidande är inte alltid negativ. Det finns många positiva sidor. Lidande ger oss stora möjligheter att för att vara en realistisk person, en uppriktig person, att utveckla visdom och medkänsla. Såsom i ett land finns det många lag. Om vi bryter mot något lag måste vi bemöta detta konsekvenser. Så är det bäst för oss att bete oss väl. På det sättet ger lagen oss möjlighet att bete oss uppriktigt. På liknade sått drar lidande oss ner till marken. När det inte finns lidande tillfälligt blir vi så stolta över oss själva – " Oh! Jag är så speciell!" Sedan när vilkorna vi möter är otillfredsställande lidar vi och samtidigt tanker vi – "Jag är ingen speciell. Jag är precis som resten av människorna. Kanske till och med den sämsta personen." Så när vi känner det försvinner stolthet och vi tankar – "Vad bör jag göra för att vara befrias från denna typ av lidande och otillfredsställande vilkorna?" Vi försöker att hitta metoder. För den andra ger våra upplevelser om lidande möjlighet att se andra går igenom likande lidande. På det sättet framodlar vi uppriktigt sanna medkänsla genom att känna till och förstå vår egen lidande och inte bara begränsad till våra släktingar, vänner utan till alla levande varelser som går igenom liknade lidande. För den tredje ger lidande oss visdom. När vi lidar, försöker vi att ta reda på vad kommer lidande ifrån. Vi undersöker, analyserar och grubblar för att finna orsakerna till lidande, att ta reda på om lidande är oberoende eller beroende av faktumen. När vi har visdom om orsakerna av lidande har vi också visdom att undvika orsakerna till lidande. Det är därför det inte är tillräckligt att bara strida mot lidande eller förneka eller springa ifrån lidande. Så lidande är inte dålig. Den ger oss visdom och möjligheter. Detta är ett sätt att väcka oss från vår djupa sömn i okunnighet.

I allmän finns det lidande i alla sex rike av levande varelser i buddhistisk kosmologi. Inom detta är vi bekanta med människorike och djurens rike. I djurens rike finns det mång typer av djur. Det inkluderar alla insekter, alla de som lever i havet, i landet, i skogen, i luften o.s.v.. Det är uppenbart att det finns olika typer av lidande i djurens rike. Även i vårt människorike har vi lidande av födelse, ålderdom, sjukdom och död. Dessa är lidande som alla icke upplysta människor går igenom. Det spelar ingen roll om en är utbildad eller inte, rik eller fattig. Även för de rika går de inte vad de önskar och får vad de inte önskar. Även för de högutbildade ålderdom, sjukdom och döden också. Så dessa är typer av lidande som är oundvikliga. Detta är hur vi går igenom hjulen av samsaras tillvaro. Vi kommer att studera lite närmare i nästa föreläsning. Genom att studera Dharma vet vi hur vi kan identifiera sakerna som vi inte kan undvika. Det måste finna en väg att hantera dessa på ett positivt sätt än negativt. Detta är grunden till varför den första Buddhan Prince Siddhatha gav upp sitt rikt rike och lyckligt familjeliv för att söka sanningen. När han var i sin tjugo års ålder hade han kontakt med en person som var gammal och han undrade personen var. Dagen därpå träffade han en person som var sjuk med trängande smärtor. Dagen därpå träffade han en person som hade dött och hela familjen bredvid honom gråtande. Sista dagen träffade honom en person som hade givit upp samsara och sökte efter befrielse och frid. Att inse att livet är full av lidande började han att söka på någonting mer. Dessa omständigheter gav honom stora möjligheter att fråga många frågor. Eftersom han var mycket ung i ett rik rike med bra omgivning tankade han aldrig på sådan omständigheter förut. Så samlade han ministern och frågade dem vem personerna var och undrade om personerna gick igenom dessa omständigheter själva eller var och en måste gå igenom dem. Ministern förklarade – "Vi alla måste gå igenom dem. Även om just nu är du mycket ung, hälsosam, duktig och begåvad och befinner dig i sådant rik rike måste du också gå igenom ålderdom, sjukdom och död." Så denna omtanke led honom att utveckla en stark sinne av likgiltighet mot nöje. Han gav upp sitt rike. Han gav upp sitt familjeliv. Han gav upp sitt familjeliv inte på grund av förtvivlan eftersom han hade ett mycket lyckligt liv. Men ändå när han såg lidande i livet insåg han att oavsett hur mycket ens eftergivenhet i glädje från sex sinne kan vara slutligen måste en bemöta dessa lidande. Han gav upp riket inte därför att han inte brydde sig om människor omkring honom utan ur stor visdom och medkänsla. Hans avsägelse kom från insikten att all som existerar upplevde lidande och ville att söka det fullända svaret om hur alla levande varelser befrias från lidande. För sex år gick han igenom sådat betydande vedermöda utan mat eller kläder. Han var inte heller glad. När han var så rik, så kraftig och hade tid fann han ingen lösning på befrielse från lidande. Nu när han gick igenom stora vedermödor med perfekt meditativkoncentration fann han ingen fullständig lösning heller. Så han frågade sig själv vad skulle en riktig lösning vara för att kunna bemöta alla olika typer av lidande i ett positivt sätt och inte uppleva lidande. Slutligen insåg han att sinne är det enda. Når vi känner till sinnet helt och hållet är det dags att bli befriad från lidande. När sinnet är fördunklat på grund av okunnighet, förvirring skapar vi orsakerna till lidande. Till följd av detta lider vi. När vi blir upplysta, är sinnet obegränsat, utan dunkel och negativa tankar. På det sättet skapar vi inte orsaken till lidande. När det saknar orsaken till lidande existerar lidande inte länge. På grund av detta mediterade Prince Siddhatha helhjärtligt och uppnådde upplysning, Buddhatillstånd. I det ögonblick sade han, "Jag förverkligade sådan väldig nektar, nektarn som kan förvandla alla lidande och orsakerna till lidande, vilket är mycket djupsinnigt. Denna nektar är vårt sinne. Sinne är mycket djupsinnigt, fri från utarbetande, liksom himlen, som rymden. Detta är ouppblandat och icke genererat. Det är lysande är finns fullständig fred. Detta är det enda som jag har förverkligat." Det var inte lätt att förstå och det finns många människor som bad honom att undervisa och så undervisade han De Fyra Ädla Sanningarna. Det var inte att han insåg vad han inte hade utan vad han hade sedan från den oursprungliga början och att vi alla har detta. Alla levande varelser önskar att befrias från lidande. Det finns ingen fråga eller tveksam om detta. Vi önskar alla att ha glädje, även små insekter, småkryper som springer hit och dit, önskar vi alla glädje, lyckan och fred. Vi människor är det samma. Varför? Det har ingenting att göra med tron, Buddhist eller kristen eller vad som helst som inte tro på någonting. vi alla önskar glädje och befrielse från lidande. Andledningen är att vi har Buddhanatur, frön till upplysning. Buddhanatur som vi har är mycket djupsinnig, fri från utarbetat, gräns och begränsning. Denna natur är ouppblandad och innehar absolut fred. Men eftersom vi inte inser detta, även om det redan finns inom oss ser vi inte det. Vi har inte upplevt och avslöjat detta. Vårt sinne är fördunklat och förvirrat. På grund av förvirring och okunnighet går vi vilse och vi lider. Således för att avslöja detta behöver vi att känna till lidandesnatur, orsaken till lidande för att befrias från förvirring och dunklar. När vi känner till orsakerna till lidande kan vi rensa och förvandla orsakerna till lidande och sedan kan vi komma till rätt stället. Genom detta förstår vi efter hand vem vi ursprungligen är. Så det finns vägar att gå tillbaka till vårt egna hem med klarhet utan förvirring och dunkel. Därför är det viktigt att känner till lidande. När allt kommer omkring vill vi inte lida i alla fall och vill att ägna all energi för att befrias från lidande och frambringa lyckan, glädje och fred i vår sinne.

Här kommer en berättelse. Vid Buddhas tid finns det en ung kvinna som hade ett barn. En dag barnet blev sjuk och hon försökte allt för att hjälpa barnet. Hon var hos doktorn och frågade om alla slags medicin. Doktorn berättade till henne att barnet skulle dö. Hon kunde inte acceptera detta alls. Hon frågade doktorn varför han inte kunde bota barnet. Doktorn sade att han försökte sitt bästa. Hon träffade en ändlig mästare på vägen och frågade honom att säga böner till barnet. Hans böner svarade inte hennes önskan. Hon gick runt till många olika platser, träffade många mästare och frågade honom, "Varför dog mitt barn? Jag kan inte acceptera detta. Jag vill att få hans liv tillbaka." Ingen kunde hjälpa henna. Slutligen kom hon till Buddha och där grät hon, "Jag kan inte acceptera mitt barns död. Jag vill få hans liv tillbaka. Var vänlig och gör detta." Buddha med stor visdom och medkänsla sade till henne, "Jag förstår din känsla. Jag vet vad du går igenom. Kanske det finns ett sätt att hjälpa dig för att få hjälp. Du lämnar barnets kropp här. Jag ska ta hand om det. Du går bara till olika ställe, olika hus och försöker att hitta en handfull senapsfrön i ett hus där ingen har dött. Sedan kanske vi kan göra någonting åt ditt barn. På den tiden finns det ingen offentlig sjukhus. Alla födas och dö i sitt hem. Hon gick runt till många hus och bad om en handfull senapsfrön i ett hus där ingen hade dött. Hela dagen gick förbi och hon kunde inte hitta sådant hus. Det finns alltid någon som hade dött i varje hus hon var i. Ett barn sina föräldrar hade dött tidigt berättade beskt, "Jag är ensam. Jag lider så mycket. Jag saknar dem så mycket men jag kunde inte hjälpas." I ett annat hus finns det ett par vars barn hade också dött. De sade till henne, "Vi kunde inte accepterar detta men det inte finns någon val. Vi gick igenom så mycket så mycket ångest och lidande." Hon insåg att i varje hus hon besökte finns det någon som hade dött. Slutligen gav hon upp och tänkte, "Det är inte bara mitt barn utan alla dö. Vissa dog när de var gamla medan vissa dog när de var unga. Vissa dog så fort när de födas." Hon kände lättnad från tanken att hon inte kunna acceptera döden av sitt barn. Hon kom tillbaka till Buddha och sade, "Jag kunde inte hitta en senapsfrön från ett hus där ingen hade dött." Buddha sade, "Du se, alla går igenom detta. Oavsett om du är ung eller gammal, bara att säga att jag inte kan acceptera detta är inte lösningen för dig att befrias från lidandet. Det händer inte bara ditt barn. En dag du också måste gå igenom denna stig. Vi alla går igenom detta. Men vi bör lära oss hur vi accepterar denna omständighet, situation på ett positivt sätt. Utvecklar medkänsla till alla dem som du har träffat i olika hus och hade samma typ av upplevelse. Du såg i det sinne hur mycket ångest, vånda och lidande som fanns. För att utveckla medkänsla bör du har visdom att känna till hur det kan hända." Hon förändrade sig helt och hållet. Hon studerade om samsara och hur kunde hon befrias från lidande i samsara. Buddha lärde henne metod att hur hon skulle meditera och förstå sitt egna sinne, hur lidandet befrias. Detta är ett exempel som bevisar hur lidande ger oss visdom för att ha en klar syn och för att väcka vårt sinne. När vi vet hur vi kan acceptera lidande vet vi hur lidande befrias. När vi inte vet hur vi kan acceptera lidande blir små lidande stora lidande.

Det finns tre typer av lidande, nämligen lidandet av lidande, lidandet av förändring och lidandet av omständigheter (genomsträngande lidande). Först lidandet av lidande inkluderar fysiska lidande och mental lidande. Alla levande varelser i sex rike upplever lidande av lidande. Vissa håller på medan en del andra är på väg att uppleva lidande. Alla levande varelser anstränger sig mycket för att vara befrias från lidande. I människorike har vi lidande av födelse, smärta, sjukdom, ålderdom, död o.s.v.. Födelse är lidande inte bara på grund av den fysiska smärtan som upplevt av den nyfödda barn utan födelse också är portgång till andra lidande som sjukdom, ålderdom och död. Det finns mental lidande av avskiljande från våra älskade, lidande av förhållande till de som vi inte tycker om och de som visar motvilja mot oss, lidande av frustrerade begär såsom inte får vad vi vill ha och får vad vi inte vill ha. Även de är mest framgångsrika i sina liv, oavsett i affärs-, politiks- eller vetenskapsvärld, är de inte befrias från denna typ av lidande. Vissa för att befria sig från lidande skapar orsaken till ännu mer lidande. Vi kämpar för att samla saker vi vill ha och sedan kämpar att försäkra dem. I själva verket kan vi i människorike också upplever omständigheter som om vi vore i andra rike. Föreställer dig i en dessert med ingen vatten och hettas vågor är så kraftiga att det känns som om du blir bränd och kokad i ugnen. Sådan upplevelse är oändlig även om det har varit för en kort stund. Det är liksom ett hethelvete riket. Ibland när vi är på ett snötäckande berg mitt i snöstormen och det inte finns någon stans att skydda dig från vinden. Kläderna är otillräckliga och dina fötter och händer fryser. Återigen även om detta har varit en kort stund känner du evighet. Detta är liksom en kallhelvetesrike. Ibland du far långt och blir uttröttat med ingen mat att äta och ingen vatten att dricka. Det finns ingen restaurang i närheten. Du känner att du ska dö av svälta och av törst. Färgen av huden ändras och du känner dig tunn och klen. Detta är liksom upplevelse i det hungrigandans rike. Ibland är vi dominerade eller trälade av andra med lite frihet för att uttrycka våra önskan eller känslor och vi känner oss dum och oförmåga för att göra någonting. Du vet inte vad du ska göra eller hur du ska be dig åt. Detta är liksom lidande i djurens rike. Ibland vårt sinne är övertaget av avund mot andras värdighet, förmögen eller framgångsrik. Du blir översvämmad av dessa tankar och blir driven att begå handlingen som skadar andra men resultatet frambringar mer lidande för dig. Detta är liksom livet av halvgudars rike. Ibland känner du dig så fridfull och glad och allting fungerar bra. Du är så stolt av ställningen och blir dominerad av tanken, "Det finns inte någon som jag." Även om du upplever detta på länge känner du ändå som om det var en kort stund. Senare i synnerligen vid döden är mycket lidande förorsakade av att lämna ifrån behagliga omständigheter. Detta är som lidande av godars rike.

Andra typ av lidande är lidandet av förändring. Vår tillfälliga glädje, nöje och utförande i det icke lysande tillståndet heter lidande av förändring eftersom de kan inte vara länge. De förändras till lidande snarare eller senare. T ex när vi tar på oss fina kläder känner du dig lycklig. De fina kläderna ger oss en viss glädje och behag. Men om du klär dem varje dag känner du dig obehaglig. Så kläderna kan inte ge fullständig glädje och behag. Därför har du många, hundratal kläder i garderoben att välja ifrån. När du är intresserad av någonting i livet och du tror att detta är mycket viktigt att åstadkomma. Du fäster vid detta, strävar efter och offrar allting för detta. Du går igenom all lidande för att uppnå det. Så fort når du uppnår detta kommer glädje att inte att vara länge. Så detta är inte den riktiga källan till glädje. Det finns rädsla för att förlova detta och det finns hopp och vidfästning för att behålla detta, vilket frambringar lidande till oss. Egenskapen av tillvaro är tillfällighet. Våra kroppar är tillfälliga och de förändrar ständigt. Våra mentala tillstånd är tillfälliga, i ett ögonblick är vi glad och i ett annat ögonblick är vi sorgsen. Våra förhållande med andra är tillfälliga – vänner blir fiende och fiende blir vänner. Våra ägor är också tillfälliga. De sakerna som vi tycker mycket om såsom våra hem, bilar, kläder all är tillfälliga och allting kommer att försämras och efter hand förstörs. Vårt människoliv är som en blixtljus eller en vattenfall. Det har inte funnit någon levande varelse som har undgått död. Byggnader, floder, berg och hav är tillfälliga. Processen av ständig förändring i allting pågår oupphörligt även om vi inte uppmärksamma om detta. Således ledar begär för att behålla sådan obeständig glädje och lyckan oss till lidande.

Det finns en ytterliggare ingående natur av lidande, nämligen, lidandet av omständigheter eller genomsträngande lidande. Så länge som vi har okunnighet och förfalskad uppfattning kommer lidande oundvikligt. Okunnighet och förfalskad uppfattning uppstår därför att vi misslyckas att se sak och tings sanna natur. Så länge som vi inte har utvecklat vår förmåga att koncentrera vår sinne och fenomens sanna natur är vi okunnig av denna natur. Även om hon eller han är en framgångsrik politiker eller en president under demokratiskt systemet måste personen arbeta så hart, gå igenom många varv av allmänna val för att komma fram till ställningen. Får hon eller hon fullständig glädje och befrielse från lidande? När vi uppnår vad vi vill ha fortfarande lider vi. Uppstående av lidande är oundvikligt. Vi är definitivt inte befrias från lidande. Det spelar ingen roll vilket samsarastillstånd vi är i vår tillvaro är driven och genomträngd förevigat av okunnighet och hela mekanism beskrivas av Den Tolv Länkarna av ömsesidigt beroende ursprung och lidande finns så länge som vi inte vet hur vi skingrar vår okunnighet. Därför måste vi rensa och förvandla vår okunnighet, förfalskad uppfattning och dunkelhet. Sättet vi uppfattar saker och hur verkligen saker är kan ibland vara annorlunda. Det är därför två personer kan uppfatta samma sak på ett helt annorlunda sätt. Vår uppfattningen är ibland blandad med dunkelhet. Jaget t ex är bara en vana. Vi är så van vid med vårt jaget. Men när vi frågar var det finns kan vi inte visa det. Vi hittar inte det. Jaget finns på grund av vår fästning vid jaget. Jaget befaller oss att arbeta och göra saker för att identifiera oss. Jaget vill att du ska vara speciell. Det är därför för att befrias oss från omständigheter av lidande behöver vi att känna till lidandet och från detta utvecklar från visdom för att förstå orsakerna och vilkorna av lidandes uppstående. Med visdom utövar vi medlidande för både oss själva och för andra. Lidande är ett mentaltillstånd. Vi skarpar orsaker av lidande. På grund av orsakerna av lidande lider vi. Därför istället att projicera utåt för tillbaka vårt sinne. Vi ska anstränga oss för att rensa och förvandla orsakerna till lidande. När lidande kommer istället för att strida utåt eller inåt undersöker vi vårt sinne. Denna tillfälliga lidande ger faktiskt möjlighet för att vakna från det tillståndet. Vi anstränger oss för att undersöka noggrant vad vi kan göra för att befrias oss från orsakerna till lidande. På det sättet är lidande inte dåligt. Lidande är mycket nyttig. Det ger oss en uppriktig motivation för att utveckla avsägelse från orsakerna till lidande, för att utveckla den upplysande motivationen av Bodhicitta. Insikten om att alla varelser upplever lidande i samsara och vill att befrias sig från lidande och uppnå utförande glädje uppmuntrar oss att dedicera oss för att rensa och förvandla orsakerna till lidande samt sträva efter till uppnående av Buddhatillstånd för att befria både oss själva och andra. Denna motivation ger oss styrkan för att förverkliga tomhetsinsikt och gå mot Upplysning.

Vad ska vi göra när ilsken kommer? Det är viktigt att veta hur vi ska hantera ilsken. Först är all fenomen obeständig och tillfällig. Allting ändrar sig vid varje ögonblick och det är därför vi håller på att åldrar så fort när vi födes. Tack vare tillfälligheten är alla typer av lidande som vi upplever och går igenom också tillfällig och obeständig. Utan att fasthålla eller se ilsken som substantiell bör vi se den som tillfällig. Ingen kan alltid (24 timmar) vara arg. Ilsken kommer plötsligt på grund av orsaker och oständigheter. Det kan vara att du inte får den resultatet som du vill ha eller du stöter på någon som du inte gillar. Ilsken uppstår på grund av orsaker och omständigheter men inte självständigt. Se tillfällighetsnatur som i havsvågor. När vinden finns så uppstår vågorna och sedan blir upplösta in i havet. Så när ilsken uppstår i sinnet på grund av orsaker och oständigheter upplösas den in i sinnet. När ilsken blir upplöst även om vi håller fast vid känslan har ilsken redan försvunnit. Det finns inget spår kvar såsom när vi ritar i havet kan ritningen inte stå kvar. På samma sätt kommer och försvinner ilsken när som helst. Ilsken skapar bara orsak till lidande för oss själva och för de andra. Se hur ilsken tillfällig uppstår och upplösas. När den upplösas upplösas det in i tomhet det är som om när vi har huvudväck som gör oss ont och vi inte vill att ha det. Nästa dag när den försvinner finns den inte länge. Så huvudväck är tom i sin natur och den är utan själv. Den har ingen grund att existerar. Den är bara en slags lidande och har ingen identitet. Den kan inte stanna kvar i evighet på ett konkret sätt. När vi se att ilskens natur är utan själv behöver vi inte att uttrycka ilsken till andra eller inte uttrycka alls. Se den som endast en illusion. Detta är ett bra sätt att hantera ilsken och alla kan använda den.

Meningen med att förklara i detaljer om lidande är inte för att deprimera människor utan för att påpeka att det är viktigt att identifiera noggrant lidande. Om vi inte känner till naturen av lidande vet inte vi hur vi kan befrias oss från lidande vilken vi strävar efter. Så istället för att undvika, se förbi eller vara deprimerad, översvämmad och negativ bör vi försöka att fundera väl på ämnet. Vakna! Ditt sinne har sovit i samsara på länge. Se vilket läge du befinner dig och anstränger dig för att fly från samsara. Försaka orsakerna till lidande och rensa och förvandla dem. Att försaka behöver inte att vara negativ, att inte försedd med mat, kläder, att inte ta ansvar. Att försaka betyder att ge upp orsakerna till lidande – att ge upp tillfällig bekväm, glädje, rykte eller framgång. Prince Siddhatha försakade sitt rike betydde inte att han gav upp ansvar för riket utan han tog ansvaret för alla levande varelsers välgång. Istället för att gagna och ge tillfällig glädje till bara några få i riket hade han mod att ge upp sitt rike och ägna sig åt att uppnå upplysning för att gagna alla levande varelser. Det är mycket svårt för oss att ge upp de sakerna. Det blir inte lätt eftersom vi fäster oss vid vår liv, tillfällig glädje och egendomar. Det tar mod och hängivenhet. Det handlar inte om ett par år utan det kan ta några livstid. För nybörjare som inte har någon meditationsundervisning och utövning förut känner dig kanske hopplös. Du känner att du är helt drunknad och underkuvad av lidande. I så fall är meditationsutövning mycket nyttig. Meditationsutövningar är viktigt därför att de ger oss motivation och styrkan för att övervinna svårigheter och utrota våra vanor. Meditationsutövningar hjälpa oss att rensa och förvandla orsakerna av lidande genom koncentration, genom att organisera, stabilisera och förstärka vår sinne för att genomtränga in i fenomenens sanna natur. De Fyra Grunder (fyra sätt att förvandla sinnet) är den viktigaste grund för våra meditationsutövningar. Utan dem kommer vår meditation att hamna på fel ställe. De Fyra Grunder är i kort den dyrbara människoliv, tillfällighet, ömsesidigt beroende av orsaker och verkan samt lidande i alla sex rike. De hjälper oss att förvandla vår sinne från samsara till upplysning. Vi behöver att studera dem väl, undersöka och grubbla dem grundligt. Med denna grund utövar vi meditation om tomhetsnatur hos alla fenomen. En välkvalificerad mästare är nödvändigt för att leda vår utövningar. För de som har uppnått en bra grund i sina utövningar är lidande mycket nyttig för att förhöja sina utövningar. Detta är hur lidande kan framodla vår sinne och fullborda vår motivation för att uppnå upplysning. Vi arbetar hårt i alla fall för att befria oss från lidande, för att uppnå tillfällig glädje så varför kan vi inte arbeta hårt mot fullständig befrielse från lidande, fullständig förverklighet och upplysning. Detta avslutar vår diskussion om sanning om lidande. Tack.

 

HEM


Dedikation
Må alla förtjänster som ackumulerats i det förflutna, i nutiden och framtiden,
bliva en orsak till alla levande varelsers fullständiga befrielse!
Ma alla levande varelser utan dröjsmål och hinder uppnå
det yttersta, värdefulla, fulländade Buddhaskapet!

Senaste uppdatering: 2003-01-01