Dharma-undervisningar

  HEM  Buddhas' teachings

        
Undervisat av Khenchen Konchog Gyaltshen Rinpoche
Mindfulness
Meditation
Meningen med livet och upplevelsen av döden i buddhismen
Ömsesidigt beroende ursprung och lagen om karma  
Lagen om karma
Fyra Ädla Sanningar I
Fyra Ädla Sanningar II
Fyra Ädla Sanningar III
Fyra Ädla Sanningar IV
Kärleksfull godhet och medkänsla
Sången som Förtydligar Påminnelse
Kärlek och medkänsla (av H.E. Nubpa Rinpoche)
Essensen av Buddhistisk utövning( av H.H. Chetsang Rinpoche)
Undervisning om tillflyktsutövning (av H.H. Chetsang Rinpoche)
De trettiosju verserna om bodhisattvornas utövning
Undervisning om de trettiosju verserna om bodhisattvornas utövning (av H.E. Garchen Rinpoche)
Medkänsla i en globaliserad värld (av H.H. Dalai Lama)
Ön som motstår översvämningar: Berättelsen om Culapanthaka

 


Dedikation
Må alla förtjänster som ackumulerats i det förflutna, i nutiden och framtiden,
bliva en orsak till alla levande varelsers fullständiga befrielse!
Ma alla levande varelser utan dröjsmål och hinder uppnå
det yttersta, värdefulla, fulländade Buddhaskapet!

HEM