De fyra ädla sanningarna III: Sanningen om lidandets upphörande

Vördade Khenchen Konchog Gyaltshen Rinpoche

den 10 juni,1999

Stockholm, Sverige

HEM Dharma-föreläsningar

 

De fyra ädla sanningarna var den första undervisningen av Buddha Shakyamuni efter att han hade uppnått Upplysningen – Buddhaskap. Denna undervisning gavs opartiskt till alla varelser utifrån ofantlig medkänsla och ofantlig visdom. Alla varelser inklusive människor fungerar och vandrar i ett cykliskt tillstånd (samsara) som följd av okunnighet och villfarelse. På grund av detta möter vi utan val olika typer av lidande som vi inte önskar. Vi arbetar så hårt dag och natt samt offrar så mycket av bekvämligheter med mera för att skaffa oss ett bättre liv och befria oss från lidande. Vi förväntar oss att bli befriade från lidande, men som du ser, efter allt detta hårda arbete finns det inte en dag efter vilken vi kan säga att nu är vi fullständigt befriade från lidande. Då kanske du undrar, "Finns det något upphörande av lidande? Och i så fall hur kan vi uppnå detta?" Det uppstår olika typer av frågor. Beroende på ens mentala kapacitet och intressen söker vi svaren via olika vägar och använder oss av olika metoder. Till exempel, alla moderna teknologier är i grund och botten upptäckta och uppfunna för att befria oss från lidande – oavsett om det gjorts i den enskilda individens intresse eller till hela mänsklighetens förmån. Detta är mycket uppenbart. Datorer tillsammans med Internet håller på att blir så kraftfulla att de kopplar samman och regerar hela världen. Vi kan uppnå så mycket med datorer och vara mycket framgångsrika. Framgångsrik betyder här att vi kan göra mycket inom en kort tidsrymd. Så det borde innebära att vi nu har ett bättre och lättare liv. Men sanningen är den motsatta. Vi måste arbeta hårdare och det finns fler tider att hålla. Om du inte gör detta till idag så är du borta imorgon. Så det är motsägelsefullt. Förr i tiden när dessa moderna teknologier inte var uppfunna, så hade folk mer tid även om livet var primitivt. Det fanns inte många val beträffande mat

och kläder och inte heller några vackra hus att bo i, men folk hade så mycket mer tid för sina familjer. Trots att de fysiskt måste arbeta hårt på fälten, så var det mentalt mer fridfullt. Nuförtiden verkar det materiellt sett vara mycket lyxigt—många olika val av mat, kläder och vackra hus att bo i, men mentalt är det mycket stressigt med stor tidspress. Detta är mycket uppenbart. I vår moderna tid söker man uppnå kontroll och makt genom att skapa maskiner och verktyg. Nu kan allting göras i högre fart men ändå har vi mindre och mindre tid. Vi blir mer och mer upptagna. Faktum är att vi är långt ifrån verklig frid och lycka. Det blir bara värre och värre. I vår moderna kultur påverkas vi överallt av detta fenomen, öst som väst. Vi befinner oss i detta samsariska tillstånd utan val.

Målet i våra samhällen, mänsklighetens grundläggande strävan, är att befria oss från lidande och ha frid och lycka. Inom buddhismen, d.v.s. vad Buddha undervisade, är idén densamma men metoden är annorlunda. I våra samhällen används den moderna teknologin framför allt för att driva på utvecklingen av vårt yttre materiella välstånd. Vi förväntar oss att frid, lycka och glädje ska upplevas utifrån. Om jag får detta så blir jag gladare. Om jag gör detta så kommer jag att ha mer tid. Om jag har ett vackert hus så blir jag mer avspänd, känner mig tryggare och hamnar i en bättre position. Jag kan då koppla av, gå till stranden på sommaren och åka skidor på vintern o.s.v. Ansatsen är annorlunda inom buddhismen. Naturligtvis är vi också för närvarande beroende av yttre materiella förhållanden. Utan mat, kläder och bostad kan vi inte leva. Men kärnan i buddhismen betonar den inre mentala utvecklingen. Den är mycket viktig därför att hur vi till vardags uppfattar och upplever saker och ting beror på vår mentala inställning och mentala tillstånd. För oss nybörjare verkar det som om yttre förhållanden har stor betydelse. Deras betydelse ligger dock endast på en relativ nivå. När vi går till fenomens kärna så är det vår mentala inställning eller tillstånd som är avgörande. Når vårt sinne är fridfullt och lugnt så är allting bra även under kaotiska förhållanden. "Å, det är okay. Det går bra. Inget problem. Vi kan fixa det. Var inte orolig!" Sålunda är det möjligt att uppnå stillhet och fridfullhet oberoende av yttre förhållanden. Ett annat exempel är att om du bär en juvel i örat så framkallar den glädje och lycka, men om du istället ser juvelen som en sten så framkallar samma objekt börda, skam och lidande. På samma sätt att om vi ser lidande som lidande, så blir lidandet ett riktigt hinder för oss. Istället kan vi se lidande som en möjlighet för oss att vakna upp, att börja utforska orsakerna till lidande och hur vi kan rena dem. På det sättet kan lidande vara en möjlighet för vår mentala utveckling, för att rena våra karma och vara uppriktiga mot oss själva. Därför är vår mentala inställning oerhört viktig. Vårt mentala tillstånd och inställning påverkar direkt vår fysiska kropp. När vårt mentala tillstånd är kaotiskt och destruktivt så spelar det ingen roll hur vacker den yttre miljön är. I det ögonblicket finns det ingen frid och det känns som om man befinner sig i helvetesriket. När vårt sinne, mentala tillstånd, är lugnt, fridfullt och klart så fungerar allting bra och smidigt. Därför är det mycket viktigt att odla fram de inre mentala kvalitéerna. De inre kvalitéerna finns inom varje individ och de beror inte på yttre förhållanden. Men såvida vi inte är högt utvecklade så behöver vi andras vägledning och hjälp med att visa hur vi kan uppnå det fridfulla mentala tillståndet. På ett sätt är sinnet mycket, mycket enkelt. Det är ingenting. Det finns ingenstans. Ändock när olika känslor eller tankar uppstår så kan vi bli så upprörda att hela vår varelse blir upptagna av dem. Men så fort som dessa känslor eller tankar försvinner så försvinner de ingenstans, inget spår kvar. Det är liksom vattenbubblor genererade i en bassäng. Så fort som det slutar så försvinner bubblorna ingenstans. Sinnet kan inte uppfattas i någon form av våra ögon och inte heller kan det ses eller mätas av maskiner, oavsett hur kraftfulla maskinerna är. Orsaken är att sinnet är utan substans och kan därför inte mätas av något med substans såsom en maskin. Det kan bara ses av vårt visdomsöga. Alltså för att få fram inre frid och lycka och skärpa vårt visdomsöga så behöver vi inre mental träning.

Buddha undervisade vad lidande är och vilka orsakerna är till lidande. Lidande manifesteras inte utan en orsak och inte heller av en felaktig orsak. Det manifesteras utifrån orsaker och förhållanden. Nu kanske du undrar om det finns något upphörande till lidande. Javisst. Den tredje Ädla Sanningen är sanningen om upphörandet av lidande. Det finns ett upphörande till lidande. Om du arbetar på ett rätt sätt och successivt gör framsteg så kan du en dag uppnå ett tillstånd som kallas för Upphörande. Upphörande är ett tillstånd där lidande och orsakerna till lidande inte existerar. När det inte finns lidande, mentala känslor eller negativa tankar, så finns det frid. Vi behöver inte att arbeta för att uppnå frid. Vi behöver bara arbeta med hur vi kan rena bort eller förvandla alla våra destruktiva tankar. Vi anstränger oss för att utrota vår villfarelse och förvirring. När det är gjort så kallas tillståndet för frid. Frid finns alltid där inom oss. Jämför med rymden. Vi behöver inte göra rymden tom. Vi helt enkelt skingrar molnen. När molnen är borta så framträder rymdens natur som rymlig, tom och obegränsad. Tillståndet Upphörande, Nirodha, är tillståndet av total frihet och frid. I detta tillstånd uppdagas den yttersta naturen hos alla fenomen, vilken är karakteriserad av fridfullhet, fullhet, myckenhet och fulländning. Det är inte bara tomt. Jag är säker på att du har hört att buddhister tror på tomhet, inget själv. Ibland blir vi kanske skrämda av detta, därför att utan något själv så är det liksom nihilism. Det är dock ett missförstånd. Tvärtom så är det fullt av alla de högsta kvalitéerna av visdom och medkänsla. All fulländning av kunskap finns där. Det är därför Buddha undervisade så mycket på ämnet tomhet. Om det endast är tomt, hur kunde då Buddha undervisa allt detta? Det är fullt av glädje eftersom där inte finns något lidande. Där finns ingen orsak till lidande eftersom alla illusioner och allt som fördunklar har fördrivits. De existerar helt enkelt inte. När det inte finns några moln då reflekteras och strålar solens och månens natur på jorden. På samma sätt uppdagas sinnets sanna natur när det som för tillfället fördunklar oss är fullständigt borttaget. Här kommer en liknelse. Det var en gång en fattig man som ingenting ägde förutom ett stycke av obrukbar mark. Marken inbringade honom ingenting. Han kände sig så fattig. "Jag har ingenting. Ingen mat att äta och inga kläder att bära. Vad ska jag göra? Vad ska jag äta imorgon?" Så en dag kom någon med specialkunskap om bergsbruk och berättade för mannen att under marken fanns det en väldig skatt. Mannen ansträngde sig mycket hårt för att gräva upp marken. Han grävde och grävde och ganska snart uppdagades skatten. Så han blev mycket rik. Egentligen var han rik redan från början som ägare av ett stycke mark med en stor skatt, men då han inte hade insett detta så kände han sig så fattig. Så fort som han insåg blev han rik. På samma sätt ligger en skatt alltid inom oss men vårt sinne är fördunklat liksom jorden fördunklar skatten och vi inser inte detta. När det som fördunklar är fullständigt renat då uppdagas sinnets ursprungliga natur. Detta tillstånd kallas för Upphörande av lidande. Nu kanske du undrar om det är möjligt att uppnå detta tillstånd. Javisst är det möjligt. För det första, när sinnet är lugnt och i ett fridfullt tillstånd händer det att vi skymtar en del av dessa kvalitéer inom vårt sinne även om vi kanske inte inser detta. Ibland när frid och stillhet kommer från ingenstans så känner vi oss så glada och behagliga, vilket är en reflektion eller en skymt av våra inre kvalitéer. Nu för att fullständigt uppdaga de inre kvalitéerna, vad vi ska göra är att följa vägen som Buddha har visat oss.

 

HEM


Dedikation
Må alla förtjänster som ackumulerats i det förflutna, i nutiden och framtiden,
bliva en orsak till alla levande varelsers fullständiga befrielse!
Ma alla levande varelser utan dröjsmål och hinder uppnå
det yttersta, värdefulla, fulländade Buddhaskapet!

Senaste uppdatering: 2003-01-01