HEM Dharma-föreläsningar

Sången som Förtydligar Påminnelse

av Jigten Sumgön

 

Vid ett tillfälle när Jigten Sumgön vistades i Drikung Thil samlade han omkring tretio av sina lärjungar på en äng bakom klostret och bad dem att visa prov på sina mirakelkrafter.  Alla utom en kunde tillmötesgå gurus uppmaning.  Den ende som inte kunde hette Rinchen Drak som av skam helt plötsligt dog.  När begravningsarbetarna försökte att stycka liket för att mata gamarna rådde inte kniven på hans kropp.  Jigten Sumgön placerade då sin käpp på likets hjärtcenter och sjöng följande sång:

 

Jag bugar mig vid fötterna av den vördade Phagmodrupa.

 Lyssna, Rinchen Drak, min son.

Ka! Vid dödens inträde …

 

Världsliga sysslor är en lögn.

De åtta världsliga dharma1 är som regnbågens färger.

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

1 vinst, förlust, bekvämlighet, obekvämlighet, beröm, kritik, rykte och skam

 

När du ser församlade vänner skingras

Så är ömhet från släktingar och vänners ömhet en lögn.

Hjärtliga ord är såsom ett eko2.

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

2 klängandet till ömhet och hjärtliga ord

 

När du ser uppgången och nedgången

av de fyra elementerna som kroppen består av

Så är illusionen av styrka och förmåga en lögn.

Ungdomens vårblomster –

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

 

När du ser samlandet och förbrukandet av rikedom

Så är klängandet och den plågsamma ackumulerationen en lögn.

Mat och rikedom är såsom daggen på ett grässtrå.

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

 

När du ser lidandet av födsel och död

Så är glädjen ifrån församlingar av gudar och människor en lögn. 

Glädjen och lidandet av samsaras hjul –

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

 

För bodhicitta, det allomfattande beskyddet såsom fader och träd

Så är lärjungars diskriminerande syn en lögn.

Odygdig och missvisande vänner –

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

 

När du förstår att alla levande varelser är dina föräldrar

Så är klängandet vid självupptagenhet en lögn.

Shravakas väg till självbefrielse –

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

 

När du blir övertygad om orsak och verkan av karma

Så är budskapet om ingen ansträngning en lögn.

Åska utan regn på en bar himmel –

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

 

För gurun med förverkligandet av krafter och välsignelse

Så är hinder från mara och misstag en lögn.

Tjattrandet av böner liksom en papegoja –

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

 

När du inser sinnets sanna natur

Så är också de tre gränslösa Kalpa en lögn.

Den vilseledande läran om den relativa sanningen –

Betänk, kan du sätta din tillit till dem?

 

I den Samlade Relikernas begravningsplats är du ledsen att vara ensam – min son?

Eftersom ingenting är beständigt och allting måste dö, Rinchen Drak kläng dig inte fast.

Om ditt sinne fortfarande klänger, överför det då till din gurus hjärta.

 

Rinchen Draks kropp skars sedan öppen och där hittades oräkneliga reliker i form av små, mångfärgade kulor.  Det fanns så många av dem att de måste samlas ihop med borstar.

 


Dedikation

Så länge rymden finns kvar

Så länge levande varelser är kvar

Till dess må jag också bli kvar

Ock skingra all världens misär.